سفارت

آرژانتين تلفن:88718294 آدرس: ميدان آفريقا - ساختمان آليـتاليا
آلمان تلفن:33114111-4 آدرس: خيابان فردوسي ، روبروي بانك مركزي
آذربايجان تلفن:22212554 آدرس: خيابان ملك
اردن هاشمي تلفن:88088356 آدرس: خيابان بخارست ، شماره 8
ارمنستان تلفن:66704838 آدرس: خيابان انقلاب ، خيابان رازي ، خيابان شهريار ، پلاك 10
اروگوئه تلفن:22052030 آدرس: خيابان آفريقا ، خيابان عاطفي شرقي ، پلاك 45
ازبكستان تلفن:22299780 آدرس: پاسداران ، اقدسيه
اسپانيا تلفن:88714575-6 آدرس: خيابان قائم مقام فراهاني ، جنب تهران كلينيك
استراليا تلفن:88724456-7 آدرس: خيابان بخارست ، كوچه 23
اسلواك تلفن:22411164 آدرس: خيابان وليعصر ، خيابان شهيد فلاحي ، شماره 38
اتريش تلفن:88710753 آدرس: ميدان آفريقا ، شماره 78
افغانستان تلفن:88737151 آدرس: خيابان دكتر بهشتي ، نبش خيابان 4
اكراين تلفن:88034119 آدرس: ونك
امارات متحده عربي تلفن:88781333-4 آدرس: خيابان وليعصر ، شماره 4355
اندونزي تلفن:88716865 آدرس: خيابان قائم مقام فراهاني ، شماره 210
انگلستان تلفن:66705011-9 آدرس: خيابان نوفل لوشاتو ، بابي ساندرز
ايتاليا تلفن:66726955-7 آدرس: خيابان فرانسه
ايرلند تلفن:22297918 آدرس: فرمانيه ، خيابان كامرانيه شمالي
بحرين تلفن:88773383 آدرس: بزرگراه آفريقا ، قبل از چهارراه جهان كودك ، شماره 248
برزيل تلفن:88033498 آدرس: ميدان ونك ، بعد از بزرگراه كردستان ، شماره 58
یاتا
سازمان میراث فرهنگی کشور
سازمان هواپیمایی کشوری
ایران ایر
ماهان
القطریه
ترکیه ایرلاین
طیران الخلیج
الامارات
العربیه للطیران
 رجا