سفارت

سنگال تلفن:88891123 آدرس: خيابان استاد نجات الهي ، خيابان سپند غربي ، شماره 76
سودان تلفن:88781183-4 آدرس: بزرگراه آفريقا ، خيابان بابك بهرامي ، شماره 39
سوريه تلفن:22059031-2 آدرس: بزرگراه آفريقا ، خيابان ايرج ، شماره 19
سوئد تلفن:22296802 آدرس: خيابان پاسداران ، بالاتر از سه راه فرمانيه ، خيابان بوستان ، شماره 5
سوئيس تلفن:22008333 آدرس: بزرگراه آفريقا ، خيابان فرزان غربي ، شماره 59
صحرا تلفن:22228299 آدرس: خيابان شريعتي
عربستان سعودي تلفن:22288543 آدرس: اقدسيه ، خيابان نيلوفر ، شماره 1
عراق تلفن:22210672 آدرس: خيابان شريعتي ، پل رومي ، كوچه كرميان ، شماره 17
عمان تلفن:22056831-2 آدرس: بزرگراه آفريقا ، كوچه تنديس ، شماره 12
فرانسه تلفن:66706001-8 آدرس: خيابان نوفل لوشاتو ، شماره 85
فلسطين تلفن:66402513 آدرس: خيابان فلسطين ، نبش بزرگمهر ، شماره 145
فنلاند تلفن:22215577-9 آدرس: خيابان الهيه ، خيابان آقا بزرگي ، بن بست شيرين ، شماره 4
فيليپين تلفن:22047802-3 آدرس: بزرگراه آفريقا ، بلوار گل آذين ، كوي مهيار ، شماره 13
قزاقستان تلفن:22565933-4 آدرس: دروس ، خيابان هدايت ، كوي مسجد ، شماره 4
قطر تلفن:22051255-6 آدرس: خيابان آفريقا ، بلوار گل آذين ، شماره 4
كانادا تلفن:88873548-9 آدرس: خيابان مطهري ، درياي نور ، شماره 57
كرواسي تلفن:22587039 آدرس: خيابان پاسداران ، بهستان اول ، شماره 25
كره جنوبي تلفن:88054900-4 آدرس: خيابان شيخ بهايي ، خيابان دانشور غربي ، شماره 18
كره شمالي تلفن:88796700 آدرس: ميدان ونك ، كوچه ارم ، شماره 22
كلمبيا تلفن:22541981 آدرس: بزرگراه آفريقا ، خيابان ارمغان شرقي ، شماره 27
یاتا
سازمان میراث فرهنگی کشور
سازمان هواپیمایی کشوری
ایران ایر
ماهان
القطریه
ترکیه ایرلاین
طیران الخلیج
الامارات
العربیه للطیران
 رجا