اخبار - جزئیات خبر نرخ ویژه پروازهای Thai در مسیر تهران-بانکوک-تهران
نرخ ویژه پروازهای Thai در مسیر تهران-بانکوک-تهران
نرخ ویژه پروازهای Thai در مسیر تهران-بانکوک-تهران
تاریخ انتشار : 1395/07/22

نرخ ویژه تهران-بانکوک-تهران

هواپیمایی تای

تا 9 آبان 1395

فقط 1،580،000 تومان

باهم و برای هم پرواز کنیم

یاتا
سازمان میراث فرهنگی کشور
سازمان هواپیمایی کشوری
ایران ایر
ماهان
القطریه
ترکیه ایرلاین
طیران الخلیج
الامارات
العربیه للطیران
 رجا