اخبار - جزئیات خبر آغاز چارتر و گارانتی پروازهای ترکیش و فلای دبی از 12 مردادماه
آغاز چارتر و گارانتی پروازهای ترکیش و فلای دبی از 12 مردادماه
آغاز چارتر و گارانتی پروازهای ترکیش و فلای دبی از 12 مردادماه
تاریخ انتشار : 1396/04/15

آغاز چارتر و گارانتی پروازهای ترکیش و فلای دبی از 12 مردادماه

یاتا
سازمان میراث فرهنگی کشور
سازمان هواپیمایی کشوری
ایران ایر
ماهان
القطریه
ترکیه ایرلاین
طیران الخلیج
الامارات
العربیه للطیران
 رجا